BrizZon Poznań Side Open 2020


Date
Aug 8 - 9, 2020
City
Poznań, Poland
Venue

Klub BrizZon

Address
ul. Karpia 10, 61-619 Poznań
Contact

Zespół organizacyjny

Organizers
Kamil Przybylski, Krzysztof Bober, Michał Bogdan, and Przemysław Rogalski
WCA Delegate
Przemysław Rogalski
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Please check out important informations in COVID-19 tab!


Prosimy o sprawdzenie ważnych informacji w zakładce COVID-19!

Events
Main event
Competitors
25
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 25 competitors.
The base registration fee for this competition is 25 zł (Polish Złoty).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
No on the spot registrations will be accepted.


Registration Fee must be payed in advance via bank transfer / Revolut / BLIK:
Transfer details:
Bank account: 54 2360 0018 0107 0000 0078 1430
Title: "Name and lastname, BrizZon Poznań Side Open 2020"
Recipient: Michał Bogdan
For data to other payment forms please email us using email address in information section.

Waiting List

If there will be more willing competitiors who will complete registration than competitors limit we will hold waiting list, so if any of the confirmed competitiors would resign next person from the waiting list will be allowed for the competition. Waiting list will be cleared at 7th of August 2020 at 22:00 CEST, and from that moment there will be no option to be accepted for the competition. It's also moment where all payments by not confirmed competitors will be refunded.

Changing events

We will be allowing adding an event until start of the first round of this event.


Wpisowe płatne przed zawodami przelewem bankowym / Revolutem / Blikiem:
Dane do przelewu:
Numer konta: 54 2360 0018 0107 0000 0078 1430
Tytuł: "Imię i nazwisko, BrizZon Poznań Side Open 2020"
Adresat: Michał Bogdan
Aby uzyskać dane do innych form płatności prosimy o kontakt mailowy na adres podany w sekcji informacji.

Lista rezerwowa

Jeżeli więcej zawodników niż przewiduje to limit zawodników dokona kompletnej rejestracji utworzona zostanie lista rezerwowa. Jeżeli któryś z potwierdzonych zawodników zrezygnuje na jego miejsce zostanie zaakceptowana kolejna osoba z listy rezerwowej. Lista rezerwowa zostanie wyczyszczona 7 sierpnia 2020 o godzinie 22:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego i od tego momentu dostanie się zawody będzie niemożliwa. W tym samym momencie będziemy zwracać płatności dokonane przez zawodników którzy nie dostali się na listę zawodników.

Zmiany konkurencji

Na tych zawodach będzie można dopisać się do konkurencji aż do początku pierwszej rundy danej konkurencji.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Krzysztof Bober won with a single solve of 22.00 seconds in the 3x3x3 Blindfolded event. Kamil Przybylski finished second (24.69) and Kamil Michalak finished third (29.70).

Event Name Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Blindfolded Krzysztof Bober 22.00 23.49 NR Poland 24.1124.3522.00
Clock Przemysław Rogalski 5.53 6.40 Poland 6.536.325.537.326.34
Megaminx Kacper Rafalski 47.59 53.03 Poland 1:09.3059.1951.4448.4747.59
3x3x3 Multi-Blind Michał Bogdan 36/42 58:16 Poland 36/42 58:1624/42 57:29
Event Round Format Time limit Proceed
3x3x3 Blindfolded First round Bo3 15:00.00 cumulative * Top 6 advance to next round
Final Bo3 15:00.00 cumulative *
Clock First round Ao5 1:00.00 Top 6 advance to next round
Final Ao5 1:00.00
Megaminx First round Ao5 4:00.00 Top 6 advance to next round
Final Ao5 4:00.00
3x3x3 Multi-Blind Final Bo2 10:00.00 per cube, up to 60:00.00

You are viewing the schedule for the venue Klub BrizZon.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Warsaw.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Saturday (August 08, 2020)

From 11:00 AM
To 11:15 AM
Registration for 3x3x3 Multi Blind
Main room
From 11:15 AM
To 11:30 AM
3x3x3 Multi Blind cubes submission group 1
Main room
From 11:30 AM
To 11:50 AM
3x3x3 Multi Blind cubes scrambling group 1
Main room
From 11:50 AM
To 12:50 PM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 1)
Main room
Format
Bo2
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 12:50 PM
To 01:05 PM
3x3x3 Multi Blind cubes submission group 2
Main room
From 01:05 PM
To 01:45 PM
3x3x3 Multi Blind scrambling group 2
Main room
From 01:45 PM
To 02:45 PM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 1)
Main room
Format
Bo2
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 02:45 PM
To 03:45 PM
Lunch
Main room
From 03:15 PM
To 03:30 PM
Registration
Main room
From 03:30 PM
To 03:45 PM
Tutorial for new competitors by Krzysztof Bober
Main room
From 03:45 PM
To 05:00 PM
Megaminx First round
Main room
Format
Ao5
Time limit
4:00.00
Proceed
Top 6 advance to next round
From 05:00 PM
To 05:55 PM
Clock First round
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
Proceed
Top 6 advance to next round

Schedule for Sunday (August 09, 2020)

From 11:00 AM
To 11:15 AM
Registration for 3x3x3 Multi Blind
Main room
From 11:15 AM
To 11:30 AM
3x3x3 Multi Blind cubes submission group 1
Main room
From 11:30 AM
To 11:50 AM
3x3x3 Multi Blind cubes scrambling group 1
Main room
From 11:50 AM
To 12:50 PM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 2)
Main room
Format
Bo2
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 12:50 PM
To 01:05 PM
3x3x3 Multi Blind cubes submission group 2
Main room
From 01:05 PM
To 01:45 PM
3x3x3 Multi Blind cubes scrambling group 2
Main room
From 01:45 PM
To 02:45 PM
3x3x3 Multi-Blind Final (Attempt 2)
Main room
Format
Bo2
Time limit
10:00.00 per cube, up to 60:00.00
From 02:45 PM
To 03:45 PM
Lunch
Main room
From 03:45 PM
To 05:00 PM
3x3x3 Blindfolded First round
Main room
Format
Bo3
Time limit
15:00.00 cumulative *
Proceed
Top 6 advance to next round
From 05:00 PM
To 05:20 PM
Megaminx Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
4:00.00
From 05:20 PM
To 05:40 PM
Clock Final
Main room
Format
Ao5
Time limit
1:00.00
From 05:40 PM
To 06:10 PM
3x3x3 Blindfolded Final
Main room
Format
Bo3
Time limit
15:00.00 cumulative *
From 06:10 PM
To 06:25 PM
Awards
Main room

Aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na naszych zawodach planujemy następujący wachlarz działań:
- grupy o liczebności równej liczbie stanowisk - sprawia to, że zawodnicy przez wszystkie próby danej rundy siedzą w jednym miejscu, a ponadto tylko jedna osoba dotyka sensorów timera w trakcie rundy
- mieszacze korzystają z jednorazowych rękawiczek na daną grupę
- po każdej grupie timery będą czyszczone
- na sali zawodów będzie można skorzystać z płynu dezynfekującego, a przy wejściu na salę zawodów będziemy wymagać skorzystania z tego płynu

WAŻNE:
Osoby przejawiające wyraźne objawy COVID-19 mogą nie zostać wpuszczone na salę zawodów, a co za tym idzie nie będą mogły wziąć w nich udziału. Jeżeli zauważyłeś u siebie objawy zalecamy pozostanie w domu i napisanie do nas aby otrzymać zwrot opłaty rejestracyjnej.

Każdy zawodnik może przyprowadzić ze sobą MAKSYMALNIE 1 gościa, jeżeli jest taki zamiar, prosimy o zgłoszenie go w formularzu rejestracyjnym.


To stop spread of SARS-CoV-2 virus on our competition we are planning following actions:
- groups will have the same number of competitors as number of stations so only one person touches timer sensors during a group and competitors do not move around each other when competing
- scramblers will be using gloves
- timers will be desinfected after each group of competitors
- there will be desinfecting liquid in few spots in the venue, we will be requiring people to use it when entering the venue

IMPORTANT:
People with symptoms of COVID-19 may be refused to enter the venue thus not allowed to take part in the competition. If you see any symptoms on yourself please stay home and write us to get registration fee refunded.

Every competitor may bring MAXIMUM 1 guest, if you plan to get someone with you please report him/her in the registration form.

Waiting List

If there will be more willing competitiors who will complete registration than competitors limit we will hold waiting list, so if any of the confirmed competitiors would resign next person from the waiting list will be allowed for the competition. Waiting list will be cleared at 7th of August 2020 at 22:00 CEST, and from that moment there will be no option to be accepted for the competition. It's also moment where all payments by not confirmed competitors will be refunded.

Changing events

We will be allowing adding an event until start of the first round of this event.


Lista rezerwowa

Jeżeli więcej zawodników niż przewiduje to limit zawodników dokona kompletnej rejestracji utworzona zostanie lista rezerwowa. Jeżeli któryś z potwierdzonych zawodników zrezygnuje na jego miejsce zostanie zaakceptowana kolejna osoba z listy rezerwowej. Lista rezerwowa zostanie wyczyszczona 7 sierpnia 2020 o godzinie 22:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego i od tego momentu dostanie się zawody będzie niemożliwe. W tym samym momencie będziemy zwracać płatności dokonane przez zawodników którzy nie dostali się na listę zawodników.

Zmiany konkurencji

Na tych zawodach będzie można dopisać się do konkurencji aż do początku pierwszej rundy danej konkurencji.

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).
A cumulative time limit may be enforced (see Regulation A1a2).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.