BrizZon Poznań Side Open 2020


Date
Aug 8 - 9, 2020
City
Poznań, Poland
Venue

Klub BrizZon

Address
ul. Karpia 10, 61-619 Poznań
Contact

Zespół organizacyjny

Organizers
Kamil Przybylski, Krzysztof Bober, Michał Bogdan, and Przemysław Rogalski
WCA Delegate
Przemysław Rogalski
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Please check out important informations in COVID-19 tab!


Prosimy o sprawdzenie ważnych informacji w zakładce COVID-19!

Events
Main event
Competitors
25
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 25 competitors.
The base registration fee for this competition is 25 zł (Polish Złoty).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
No on the spot registrations will be accepted.


Registration Fee must be payed in advance via bank transfer / Revolut / BLIK:
Transfer details:
Bank account: 54 2360 0018 0107 0000 0078 1430
Title: "Name and lastname, BrizZon Poznań Side Open 2020"
Recipient: Michał Bogdan
For data to other payment forms please email us using email address in information section.

Waiting List

If there will be more willing competitiors who will complete registration than competitors limit we will hold waiting list, so if any of the confirmed competitiors would resign next person from the waiting list will be allowed for the competition. Waiting list will be cleared at 7th of August 2020 at 22:00 CEST, and from that moment there will be no option to be accepted for the competition. It's also moment where all payments by not confirmed competitors will be refunded.

Changing events

We will be allowing adding an event until start of the first round of this event.


Wpisowe płatne przed zawodami przelewem bankowym / Revolutem / Blikiem:
Dane do przelewu:
Numer konta: 54 2360 0018 0107 0000 0078 1430
Tytuł: "Imię i nazwisko, BrizZon Poznań Side Open 2020"
Adresat: Michał Bogdan
Aby uzyskać dane do innych form płatności prosimy o kontakt mailowy na adres podany w sekcji informacji.

Lista rezerwowa

Jeżeli więcej zawodników niż przewiduje to limit zawodników dokona kompletnej rejestracji utworzona zostanie lista rezerwowa. Jeżeli któryś z potwierdzonych zawodników zrezygnuje na jego miejsce zostanie zaakceptowana kolejna osoba z listy rezerwowej. Lista rezerwowa zostanie wyczyszczona 7 sierpnia 2020 o godzinie 22:00 czasu środkowoeuropejskiego letniego i od tego momentu dostanie się zawody będzie niemożliwa. W tym samym momencie będziemy zwracać płatności dokonane przez zawodników którzy nie dostali się na listę zawodników.

Zmiany konkurencji

Na tych zawodach będzie można dopisać się do konkurencji aż do początku pierwszej rundy danej konkurencji.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Krzysztof Bober won with a single solve of 22.00 seconds in the 3x3x3 Blindfolded event. Kamil Przybylski finished second (24.69) and Kamil Michalak finished third (29.70).

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.