Hive Blind 2022


Registration requirements for the competition:

Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition below.
There is a competitor limit of 25 competitors.
Registering for this competition is free.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators can attend paying an entry fee of 20 kr (Swedish Krona).

Anmälan

Vi förväntar oss en mycket hög efterfrågan jämfört med antalet tillgängliga deltagarplatser för den här tävlingen, så om du vill ha en plats måste du antagligen anmäla dig direkt när registreringen öppnar.

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan öppnar tisdagen den 26:e april, klockan 20:00 svensk tid.

Att tävla på denna tävling är helt gratis! Det betyder att du bara behöver registrera dig när registreringen öppnar, ingen betalning krävs (om du däremot tar med gäster, läs avsnittet "Gäster" nedan noggrant).

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, mejla oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger den 15:e maj, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på väntelistan. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen.

Gäster

Varje deltagare får ta med högst en gäst till denna tävling. Varje gäst måste betala en inträdesavgift på 20 SEK för att få komma in i lokalen. Det finns tre alternativ att betala denna avgift:

  • Du kan betala den via en donation under den vanliga registreringsprocessen. Tänk på att tävlande kommer att accepteras till tävlandelistan rankad efter den sekund de trycker på "registrera" under registreringsprocessen, så att behöva betala denna avgift kommer inte på något sätt att begränsa dina chanser att få en plats till tävlingen.
  • Betalning är även möjlig genom Swish för svenska medborgare. Vänligen betala 20 SEK till 123 688 29 97 och notera ditt namn i kommentarsfältet under din betalning.
  • Som ett sista alternativ (främst för utländska medborgare) kan du betala kontant på plats under incheckningsprocessen.

Registration

We expect very high demand compared to available spots for this competition, so if you want a spot, you will likely need to register the very second when registration opens.

To attend this competition you need to register online. We will not accept any registrations on the spot. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

Registration opens on Tuesday April 26th, at 20:00 Swedish time.

Competing at this competition is completely free of charge! This means that you just need to register when registration opens, no payment required (however, if you bring any guests, read the "Guest" section below carefully).

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on May 15th, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition.

Guests

Every competitor can bring at most one guest to this competition. Every attending guest will have to pay an entry fee of 20 SEK to be allowed inside the venue. There are three alternatives to pay this fee:

  • You can pay it via a donation during the regular registration process. Keep in mind that competitors will be accepted to the competitor list ranked by the second they press "register" during the registration process, so having to pay this fee will not in any way limit your chances to get a spot to the competition.
  • Payment is also possible through Swish for Swedish citizens. Please pay 20 SEK to 123 688 29 97 and note your name in the comment section during your payment.
  • As a last option (mainly for foreign citizens), you can pay in cash at the venue during the check-in process.

Registration closed 7 months ago on .
Sign in to check the status of your registration. If you do not yet have a WCA account, you can create one here, but it is too late to register for this competition.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.