Polish Championship 2022


Date
Jul 8 - 10, 2022
City
Gdańsk, Poland
Venue

Olivia TOP Star

Address
Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
Details

34th floor

Website
Polish Championship 2022 website
Contact

Adam Polkowski

Organizers
Adam Polkowski and Karolina Wiącek
WCA Delegates
Adam Polkowski, Hubert Hanusiak, Jakub Hamkało, Karol Zakrzewski, Krzysztof Bober, and Przemysław Rogalski
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Mistrzostwa Polski w Speedcubingu to najważniejsza impreza sezonu w kalendarzu każdego polskiego speedcubera. Od 2005 roku nieprzerwanie przyciąga najlepszych zawodników, którzy w atmosferze ducha fair play walczą o tytuł mistrza kraju we wszystkich oficjalnych konkurencjach World Cube Association.

Po niezwykle udanej edycji 2021 Mistrzostwa Polski ponownie zostaną przeprowadzone w miejscu wyjątkowym jakim jest Olivia Star! Poraz kolejny rywalizacji na najwyższym poziomie będą towarzyszyły niesamowite widoki 34 piętra Olivia Star - największego wieżowca w północnej Polsce!


Polish Speedcubing Championship is the most important event of the year of every Polish speedcuber. Since 2005 it continues to attract best competitors who compete for national titles in all events sanctioned by World Cube Association.

After successful 2021 edition this year's championship will be held in a special place - Olivia Star! Once again competing at the highest level will be accompanied by amazing views from 34th floor of Olivia Star building - highest scyscraper in northern Poland!

Events
Main event
Competitors
148
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 150 competitors.
The base registration fee for this competition is 115 zł (Polish Złoty).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators are only permitted as companions of competitors.
Competitors may only register for events that they are already qualified for.

Polski

Wpisowe

W zależności od liczby dni, w których zawodnik chce startować obowiązuje następująca opłata wpisowa:
- piątek, sobota, niedziela - 150 PLN
- sobota, niedziela - 115PLN
Dodatkowo można zamówić posiłek dla os. towarzyszącej 35 PLN / dzień

W ramach wpisowego zawodnikom przysługuje:

 • start w zawodach
 • identyfikator
 • koszulka + przypinka
 • posiłki bufetowe + napoje do obiadu

Wszystkie opłaty należy uiścić przelewem na konto:

Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu
ul. Burzyńskiego 6A/21, 80-462 Gdańsk, KRS: 0000489390
ING Bank Śląski S.A.
30 1050 1764 1000 0090 3030 1718

Tytuł przelewu wg wzoru: "Imię Nazwisko zawodnika - MP2022" Jeżeli zamawiany jest posiłek dla os. towarzyszących również prosimy wpisać w tytule ich imiona i nazwiska oraz dni na jaki zamawiany jest posiłek.

Kolejność osób zarejestrowanych jest ustalana na podstawie daty wypełnienia formularza rejestracyjnego. Opłata musi zostać zaksięgowana na koncie do końca okresu rejestracyjnego, w przeciwnym wypadku rejestracja zostanie usunięta z listy. Osoby na liście rezerwowej aby mieć możliwość zakwalifikowania się na listę podstawową również muszą opłacić wpisowe!

Wymagania rejestracyjne

Mistrzostwa Polski w Speedcubingu 2022 to zawody, które wymagają od zawodników osiągnięcia konkretnych wyników umożliwiających udział w zawodach. Rejestracja na MP2022 potrwa 20 dni, a okres ten został podzielony na 2 etapy.

 • Pierwszy etap rozpocznie się już 11 czerwca i potrwa do 19 czerwca do godziny 20:00 CEST. W tym czasie rejestracji na zawody mogą dokonać jedyni Ci zawodnicy, którzy do dnia 10 czerwca, w wybranej przez siebie konkurencji osiągną wynik lepszy niż te wskazane w kolumnie "Okres 1" w zakładce Wyniki kwalifikacyjne.
 • Drugi etap rozpocznie się już 20 czerwca i potrwa do 30 czerwca. W tym czasie rejestracji na zawody mogą dokonać wszyscy zawodnicy, którzy do dnia 30 czerwca, w wybranej przez siebie konkurencji osiągną wynik lepszy niż te wskazane w kolumnie "Okres 2" w zakładce Wyniki kwalifikacyjne. W tym okresie można zarejestrować się również bez wyrobionych limitów, i walczyć o ich wyrobienie do dnia 30 czerwca. W tym okresie zawodnicy już zarejestrowani w 1 okresie będa mogli dodać sobie kolejne konkurencje, w których spełniają wymagania okresu 2.
 • 30 czerwca wszystkie konkurencje w których zawodnicy nie osiągnęli wymaganych wyników zostaną usunięte, a jeżeli zawodnik nie będzie spełniał żadnego z limitów nie będzie mógł wziąć udziału w Mistrzostwach Polski 2022.

English

Entry fee

Dependent on number of days competitor wishes to compete at following entry fees are required:
- friday, saturday, sunday - 150 PLN
- saturday, sunday - 115 PLN
Additionally there is an option to buy meal for guest for 35 PLN per day

Entry fee includes

 • competing
 • ID
 • T-Shirt and pin
 • meals and drinks for lunch

All payments should be made by transfer to account:

Polskie Stowarzyszenie Speedcubingu
ul. Burzyńskiego 6A/21, 80-462 Gdańsk, KRS: 0000489390
ING Bank Śląski S.A.
30 1050 1764 1000 0090 3030 1718

Transfer title should be made "Competitor's name - MP2022" If a meal for guest is ordered please include their name and for which days it should be prepared.

Order of registrations is determined by order of submitting registration forms. Entry fee must appear on our bank account at the end of the registration period or registration will be removed from the list. Competitors on waiting list must pay the entry fee in order to be eligible for qualifying for the competition!

Qualification requirements

Polish Championship 2022 is a competition that requires competitors to achieve certain results on official WCA competition to be able to take part in the competition. Registration will last 20 days and will be divided into two registration periods.

 • First period will begin on 11th of June and will end on 19th of June 2022 on 20:00 CEST. During this period only competitors who achieved better results in selected events than those presented in column "Period 1" of Qualification Results tab will be able to register.
 • Second period will begin on 20th of June and will last until the end of registration on 30th of June. During this period all competitors will be able to register, but they have time until 30th of June to achieve results better than those described in "Period 2" column in Qualification Results tab.
 • On June 30th all events that competitors have not qualified for will be removed and if none events will be left competitor will not be able to compete in Polish Championship 2022 at all.
Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Tymon Kolasiński won with an average of 5.35 seconds in the 3x3x3 Cube event. Radosław Marcinek finished second (7.46) and Łukasz Burliga finished third (8.26).

European records: Kamil Przybylski‎ 3x3x3 Multi-Blind 46/46 59:13 (single).

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.