Swedish Decathlon Challenge 2018


Registration requirements for the competition:

Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition below.
There is a competitor limit of 80 competitors.
The base registration fee for this competition is 150 kr (Swedish Krona).

Everyone is welcome to attend and compete, but all registrations must be completed (under the register tab) on this website before the 28th of June. A registration is considered complete when the entry fee of 150 SEK has been paid and their registration has been accepted so that their name appears on the competitors list. It is not possible to register for this competition on the spot, every registration must be finished and appear on the competitors list before the 28th of June. Also, no more additions of events to your registration will be accepted after the 28th of June.

If the competitor limit is reached, confirmation e-mails will be sent out to all registered competitors. If a competitor now knows that they can not longer participate, they must notify the organisation team. Any registered competitor that notifies the organisation team that they can not longer participate will be fully refunded. Registered competitors who fails to notify the organisation team that they can not longer participate will not be refunded.


Alla är välkomna att besöka och tävla, men alla tävlandes anmälningar måste slutföras på denna sida (under “register” fliken) före den 28:e juni. En registrering anses vara färdig när anmälningsavgiften på 150 kr har betalats och deras anmälan har godkänts så att deras namn visas på deltagarlistan. Det är inte möjligt att anmäla sig till denna tävling på plats i lokalen utan alla anmälningar måste slutföras så att namnet kommer upp på deltagarlistan innan 28:e juni. Notera dessutom att inga fler grenar kan läggas till sin anmälan efter den 28:e juni.

Om deltagargränsen nås, skickas bekräftelsemail på e-post till alla tävlande. Om en tävlande då vet att de inte längre kan delta, måste de meddela detta till arrangörerna. Varje anmäld deltagare som meddelar arrangörerna att de inte längre kan delta kommer att återbetalas fullt ut. Anmälda deltagare som inte meddelar detta till arrangörerna kommer inte bli återbetalade.


Registration closed over 4 years ago on .
Sign in to check the status of your registration. If you do not yet have a WCA account, you can create one here, but it is too late to register for this competition.
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.