Vardagscubing III - Ålidenskolan Open A 2023


Date
Feb 3, 2023
City
Flen, Sweden
Venue

Församlingen Sion

Address
Södra Kungsgatan 11, 642 35 Flen
Details

Café

Contact

Kontakta arrangören / Contact the organizer

Organizers
Daniel Wallin and SveKub
WCA Delegates
Daniel Wallin and Peter Hugosson-Miller
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Varmt välkommen till den tredje svenska upplagan av Vardagscubing, denna gång på en fredag och i samarbete med Ålidenskolan i Flen! Denna tävling har endast grenarna 3x3x3 och 2x2x2, och riktar sig främst till elever och lärare på Ålidenskolan, men alla andra är självklart också välkomna att delta. Läs gärna igenom alla flikar på denna sida så du inte missar någon viktig information om tävlingen.

OBS: Notera att du bara får anmäla dig till (och delta på) en av de två tävlingarna som hålls i Flen denna dag.

--

A warm welcome to the third Swedish edition of Vardagscubing, this time on a Friday and in collaboration with Ålidenskolan in Flen! This competition only has the events 3x3x3 and 2x2x2, and is primarily aimed at students and teachers at Ålidenskolan, but everyone else is of course also welcome to participate. Please read through all the tabs on this page so you don't miss any important information about the competition.

N.B: Note that you may only register for (and participate in) one of the two competitions held in Flen that day.

Events
Main event
Competitors
4
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
This competition is part of the Vardagscubing III - Ålidenskolan Open 2023 Competition Series. Other competitions in this Series are: Note: You can submit a registration for all competitions in a Series, but only one of those registrations can be confirmed and accepted. You will only be allowed to compete in one of the Series competitions!
There is a competitor limit of 32 competitors.
Registering for this competition is free.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
On the spot registrations will be accepted for free.


Anmälan

För att delta i tävlingen ska du helst anmäla dig online, men vi kommer även acceptera anmälningar på plats förutsatt att tävlingen inte redan blivit fullsatt. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här innan du kan anmäla dig online.

Anmälan till denna tävling är gratis! Vi rekommenderar ändå att du anmäler dig online istället för i lokalen, för att säkra din plats på tävlingen i händelse att den fylls. Dessutom rekommenderar vi alla tävlande att gå med i SveKub, vilket också är gratis, läs mer på vår hemsida eller registrera dig direkt.

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, maila oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan online stänger den 1:a februari, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på väntelistan. Notera att anmälningsavgiften måste betalas för att du ska hamna på väntelistan, annars är anmälan inte komplett. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen, och du återbetalas hela anmälningsavgiften.


Registration

To attend this competition you should register online, although we will accept registrations on the spot as long as the competition has not already filled up. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here to be able to register online.

Registration for this competition is free! We still recommend that you register online instead of at the venue, to secure your place at the competition in case it fills up. In addition, we recommend all Swedish competitors to join SveKub, which is free, read more on our website or register directly.

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on February 1st, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. Note that the registration fee needs to be paid in order to be put on the waiting list, otherwise your registration is not completed. The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition, and will be refunded the entire registration fee.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Joel Wallin won with an average of 53.42 seconds in the 3x3x3 Cube event. Levi Lindgren finished second (1:25.50) and Jonah Lindgren finished third (1:43.69).

Event Name Best Average Citizen of Solves
3x3x3 Cube Joel Wallin 41.00 53.42 Sweden 41.0052.4351.4756.361:23.45
2x2x2 Cube Joel Wallin 14.83 22.64 Sweden 20.0220.9526.951:19.0414.83
Event Round Format Time limit Proceed
3x3x3 Cube Final Ao5 5:00.00
2x2x2 Cube Final Ao5 2:00.00

You are viewing the schedule for the venue Församlingen Sion i Flen.
The schedule is displayed in the timezone Europe/Stockholm.
Add to calendar

Display the schedule as:
ALL

Schedule for Friday (February 03, 2023)

From 04:00 PM
To 04:05 PM
Check-in
Café
From 04:05 PM
To 04:10 PM
Tutorial for new competitors
Café
From 04:10 PM
To 04:40 PM
3x3x3 Cube Final
Café
Format
Ao5
Time limit
5:00.00
From 04:10 PM
To 04:40 PM
2x2x2 Cube Final
Café
Format
Ao5
Time limit
2:00.00
From 04:40 PM
To 04:45 PM
Awards
Café

SveKub

Denna tävling arrangeras tillsammans med SveKub.

Som medlem i SveKub har du alltid 25% rabatt på tävlingar, och medlemskapet är gratis!
Läs mer om att bli medlem på vår hemsida eller registrera dig direkt.

För att ta del av rabatten är det bara att vara registrerad i SveKubs medlemsregister, sedan anmäler du dig som vanligt. Vi verifierar sedan vilka av de anmälda som är medlemmar och inte.
Du betalar till att börja med fullt pris, men vi återbetalar 25% i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan).
I framtiden hoppas vi kunna ha ett något smidigare system, men anmälningssystemet kan i dagsläget inte ha olika anmälningsavgifter för olika personer.

Vill du också arrangera en tävling?

Du kan också arrangera en tävling i din stad! Det enda kravet är att du har koll på en lokal som hade passat bra för en tävling. Det kan vara allt från matsalar, gymnastiksalar, bygdegårdar, folkets hus och klubb- eller samlingslokaler. Själva tävlingen kan pågå i bara ett par timmar på en vardagskväll eller en hel långhelg, du bestämmer. Därefter kan SveKub hjälpa till med det du inte kan eller vill göra själv, såsom tävlingsschema, budget och hemsida. Mer information om och hur det går till att arrangera en tävling finns här.


SveKub

This competition is organized together with SveKub.

As a member of SveKub, you always have a 25% discount on competitions. The membership is free, but is only available for Swedish citizens.
Read more about becoming a member on our website or register right away.

To get the discount, you simply need to be registered as a SveKub member. After that, you register as normal and we will verify which competitors are members and which are not.
You will pay the full price to begin with, but we will refund 25% when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list).
In the future, we hope to have a slightly more convenient system, but the current registration system can not have different registration fees for different people.

Do you also want to organize a competition?

You can also organize a competition in your city! The only requirement is that you know a venue that would be suitable for a competition. It can be anything from canteens, sport halls, community centers and club or meeting rooms. You decide for how long the competition should run, anything from a couple of hours on a weekday to an entire weekend is a possibility. After that, SveKub can help with what you can't or don't want to do yourself, such as a competition schedule, budget and website. More information about and how to organize a competition is available here.

Viktig info

Alla tävande ska ha läst WCA:s Regler. Deltagare förväntas känna till WCA:s reglemente innan man deltar på en officiell tävling. Reglerna finns även översatta till svenska, men tänk på att det är den engleska originalversionen som gäller om det skulle finnas några skillnader.

Denna tävling kommer inte ha någon planerad deltagarintroduktion för nya deltagare, men har du frågor om hur det går till när man tävlar eller är domare så går det utmärkt att fråga tävlingens arrangörer eller delegat. Vill man redan nu få bättre koll på hur tävlingsproceduren går till, kolla då gärna denna video som visar detta på ett bra sätt. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Du bör anmäla dig online! Du kan anmäla dig här. Vi kommer dock på just denna tävling även acceptera anmälningar på plats förutsatt att tävlingen inte fylls innan tävlingsstart.

Alla nya tävlande bör ha med ett giltigt ID. För att få tävla som ny deltagare måste du kunna identifiera dig själv och visa att den information du gav oss när du registrerade dig för den här tävlingen är korrekt. Ett pass är ett bra exempel på ett giltigt ID eftersom det visar all nödvändig information, såsom namn, nationalitet och födelsedatum. Om den tävlande är ung och inte har ett eget ID kan en vårdnadshavare verifiera att uppgifterna stämmer.

Du måste vara redo att tävla när din grupp startar Du behöver bara vara på plats i lokalen under de grenar där du planerar att delta. Du behöver dock vara på plats i lokalen senast 15 minuter innan din första gren ska börja, så du hinner fullfölja incheckningen, och för att vara på den säkra sidan ifall schemat påverkas något under tävlingen.

Fotografering med blixt är förbjudet i hela lokalen! Blixtar är störande för tävlande. Fotografering utan blixt är tillåtet.

Publik måste befinna sig 1,5 meter ifrån tävlingsstationerna och tävlingsområdet Annars finns risken att man stör andra tävlande eller tävlingsproceduren.

Man får inte prata om blandningarna innan man tävlat färdigt i pågående gren Annars finns risken att man blir diskvalificerad.

Håll koll på er e-mail Några dagar innan tävlingen kommer ni få ett deltagarmail där vi kommer ta upp diverse viktig information för deltagare att känna till. I detta mail kommer också eventuella ändringar sedan tävlingen annonserades tas upp. Om det finns annan information som vi snabbt måste kommunicera till deltagare så kommer detta också ske via e-mail, därför är det viktigt att ni håller koll på er e-mail regelbundet.


Important info

All competitors must have read the WCA regulations. Participants are expected to know WCA's regulations before attending an official competition.

This competition will not have any planned competitor introduction for new participants, but if you have questions about how it works when you compete or judge, it is perfectly fine to ask the competition's organizers or delegate. If you want to get a better idea of how the competition works already, please check this video which will show you this. Reading through this guide. is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

You should register online to compete! You can register here. However, for this particular competition we will also accept registrations on the spot provided that the competition has not filled up before the start of the competition.

All new competitors should bring a valid ID. To be allowed to compete as a new competitor, you need to be able to identify yourself and the information you provided us when you registred for this competition. A passport is a good example of a valid ID since it shows all necessary information, such as name, nationality and date of birth. If the competitor is young and does not have an ID, a parent or guardian can confirm that the information is correct instead.

You must be ready to compete when your group starts. You only need to be present at the venue during the events in which you plan to attend. However, you need to be present at the venue no later than 15 minutes before your first event starts so that you have enough time to complete the chek-in, and also compensate for any slight changes in schedule.

No flash photography in the entire venue! Flash is distracting to the competitors. Pictures without the use of flash are allowed.

Spectators should remain 1,5 meters away from the solving stations and the competition area. Otherwise, you might distract other competitors or disrupt the competition flow.

You are not allowed to talk about the scrambles until the round is done Otherwise, you might get disqualified.

Check your e-mail A few days before the competition, you will receive a participant email where we will address various important information for participants to know. This email will also include any changes made since the competition was announced. If there is any other urgent information which we need to communicate to competitors, then it will be done through e-mail so therefore it is important that you check your e-mail regularly.

Nya tävlande

Om det här är din första WCA-tävling, välkommen! Det är viktigt att du läser igenom alla flikar här på sidan, eftersom det finns mycket viktig information där.

Om du aldrig tävlat förut bör du ha med ett giltigt ID, till exempel ett pass eller körkort, för att intyga när du är född och din nationalitet. Om den tävlande inte har ett ID kan en förälder bekräfta dessa uppgifter.

Denna tävling kommer inte ha någon planerad deltagarintroduktion för nya deltagare, men har du frågor om hur det går till när man tävlar eller är domare så går det utmärkt att fråga tävlingens arrangörer eller delegat. Vi rekommenderar starkt att du även kollar på den här videon så du bättre förstår hur det går till att lösa i tävling. Att läsa igenom denna guide är också en bra idé eftersom den visar det mesta man behöver känna till som deltagare.

Det är också viktigt att du läser igenom WCA-reglerna så du får en bättre förståelse för vilka olika tidsstraff du kan få på lösningarna, och hur du undviker dem.

Kom ihåg att du bara behöver vara i lokalen när du har någon gren att tävla i, men eftersom schemat kan ändras något under tävlingen rekommenderar vi att du är där minst 15 minuter innan din första gren.

Under hela tävlingen kommer du kunna se live-resultat från WCA Live, där kan du se vilka resultat du fick, och ifall du gick vidare till nästa runda.

Om du har några frågor, maila gärna någon av arrangörerna, vi hjälper dig gärna!


New competitors

If this is your first WCA competition, welcome! Make sure to read through all tabs above as there is a lot of important information there.

If you've never competed before, you should bring a valid ID, for example a passport or driver's licence, to verify your birth date and nationality. If the competitor does not have an ID, a parent can confirm this information.

This competition will not have any planned competitor introduction for new participants, but if you have questions about how it works when you compete or judge, it is perfectly fine to ask the competition's organizers or delegate. We highly recommend watching this video to get a good understanding of how solving in competition works. Reading through this guide is also a good idea since it shows most things a competitor needs to know.

It is also important that you read through the WCA Regulations so that you are aware of different penalties and how to avoid them.

Remember that you only need to be at the venue when you have an event to compete in, but since the schedule might change slightly throughout the competition, we recommend showing up at least 15 minutes before your first event.

Throughout the competition, you will be able to see live results from WCA Live, and there you can see what results you got and whether or not you proceeded to the next round.

If you have any questions, feel free to email one of the organizers, we're happy to help!

Boende

Inget deltagarboende kommer anordnas för denna relativt korta endagstävling. Behöver du boende i Flen i och med tävlingen så rekommenderas Idrottsgårdens vandrarhem.

Mat

Lokalens café kommer ej hålla öppet under tävlingen. Det är dock endast 500 meter nedför Södra Kungsgatan till Flens centrum, där livsmedelsaffärer och restauranger finns.

--

Accommodation

No competitor accommodation will be arranged for this relatively short one-day competition. If you need accommodation in Flen during the competition, Idrottsgården's hostel is recommended.

Food

The venue's café will not be open during the competition. However, it is only 500 meters down Södra Kungsgatan to the center of Flen, where there are grocery stores and restaurants.

Resa

Med bil

Adressen är Södra Kungsgatan 11, 642 35 Flen. Det finns en gratis parkering nedanför lokalen, som tävlingsdeltagare och gäster har rätt att använda.

Med tåg

Tävlingslokalen är 500 meters gångväg från Flens station. Biljetter kan bokas via sj.se, men om din resa endast inkluderar Mälartåg så är det billigare att boka sin biljett på malartag.se.

Med lokaltrafik

Sörmlandstrafiken kör lokaltrafiken med buss i Sörmland. Se deras hemsida för en reseplanerare inom Sörmland. Biljetter köps enklast via deras app.


Travel

With car

The address is Södra Kungsgatan 11, 642 35 Flen. There is a free car park by the venue, which competitors and guests have the right to use.

By train

The competition venue is a 500 meter walk from the train station in Flen. Tickets can be booked via sj.se, but if your trip only involves Mälartåg, it is cheaper to book your ticket at malartag.se.

With local traffic

Sörmlandstrafiken runs the local bus services in Sörmland. See their website for a travel planner within Sörmland. Tickets are most easily purchased via their app.

Liveresultat

Under tävlingen kan ni se liveresultat på WCA Live.
Det är också där du kan se dina egna tider och om du gick vidare till nästa omgång eller inte.


Live Results

During the competition you can see live results on WCA Live.
That is also where you can see your own times and whether you advanced to the next round or not.

Sponsor - Cuboss

Vardagscubing II - Ålidenskolan Open A 2023 sponsras av kub-butiken Cuboss.se! Cuboss är en svensk onlinebutik specialiserad på speedcubes och andra typer av pussel, vilka de levererar både inom Sverige samt till resten av världen. Cuboss har valt att sponsra tävlingen med presentkort enligt nedan:

Vinnaren i 3x3x3 tilldelas ett presentkort á 150 kr.

Vinnaren i 2x2x2 tilldelas vidare ett presentkort á 100 kr.

Slutligen kommer ett presentkort á 50 kr styck att lottas ut bland deltagarna, där alla som närvarar på prisutdelningen har chans att vinna ett!


Sponsor - Cuboss

Vardagscubing II - Ålidenskolan Open A 2023 is sponsored by the cube store Cuboss.com! Cuboss is an online cube store based in Sweden, specializing in speedcubes and other types of puzzles, with worldwide delivery available. Cuboss has generously chosen to sponsor the competition with gift cards as outlined below:

The winner of 3x3x3 will be awarded a gift card worth SEK 150.

The winner of 2x2x2 will also be awarded a gift card worth SEK 100.

Finally, a gift cards worth SEK 50 each will be raffled among the participants, where everyone who attends the award ceremony has a chance to win one!

Time limit

If you reach the time limit during your solve, the judge will stop you and your result will be DNF (see Regulation A1a4).

Format

The format describes how to determine the ranking of competitors based on their results. The list of allowed formats per event is described in Regulation 9b. See Regulation 9f for a description of each format.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.