Vardagscubing III - Ålidenskolan Open B 2023


Date
Feb 3, 2023
City
Flen, Sweden
Venue

Församlingen Sion

Address
Södra Kungsgatan 11, 642 35 Flen
Details

Café

Contact

Kontakta arrangören / Contact the organizer

Organizers
Daniel Wallin and SveKub
WCA Delegates
Daniel Wallin, Leo Lindqvist, and Peter Hugosson-Miller
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Varmt välkommen till den tredje svenska upplagan av Vardagscubing, i samarbete med Ålidenskolan i Flen! Tävlingen har ett väldigt speciellt upplägg, där varje deltagare har totalt 18 minuter i lösningstid på sig att genomföra alla sina lösningar, och deltagaren får själv välja vilka grenar man vill spendera sin tid på. Tävlingen, som hålls på en fredag, pågår endast i 3,5 timmar.

Läs gärna igenom alla flikar på denna sida (särskilt "Vardagscubing") så du inte missar någon viktig information.

OBS: Anmäler du dig till antingen 3x3x3 FMC eller 3x3x3 Multi-Blind så kan du endast tävla i just den grenen och inte tävla i någon annan gren på tävlingen.

OBS: Notera att du bara får anmäla dig till (och delta på) en av de två tävlingarna som hålls i Flen denna dag.

--

A warm welcome to the third Swedish edition of Vardagscubing, in collaboration with Ålidenskolan in Flen! The competition has a very special format, where each participant has a total of 18 minutes of solving time to complete all their solves, and the competitor gets to choose which events to spend their time on. The competition, which this time takes place on a Friday, lasts only 3,5 hours.

Please read through all the tabs on this page (especially "Vardagscubing") so you don't miss any important information.

N.B.: If you register for either 3x3x3 FMC or 3x3x3 Multi-Blind, you can only compete in that particular event and not compete in any other event at the competition.

N.B: Note that you may only register for (and participate in) one of the two competitions held in Flen that day.

Events
Main event
Competitors
20
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
This competition is part of the Vardagscubing III - Ålidenskolan Open 2023 Competition Series. Other competitions in this Series are: Note: You can submit a registration for all competitions in a Series, but only one of those registrations can be confirmed and accepted. You will only be allowed to compete in one of the Series competitions!
There is a competitor limit of 32 competitors.
The base registration fee for this competition is 45 kr (Swedish Krona).
If your registration is cancelled before you will be refunded 75% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.


Anmälan

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan är inte komplett förrän anmälningsavgiften har betalats.
Anmälan kostar 33,75 kr för SveKub-medlemmar, 45 kr för icke-medlemmar.
Alla betalar fullt pris till att börja med, och vi betalar tillbaka 25% till de som är medlemmar. Vi verifierar medlemskapet i samband med att anmälan granskas (godkänns eller sätts på väntelistan). Att bli medlem i SveKub är gratis! Läs mer på vår hemsida eller registrera dig direkt.

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, maila oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger den 1:a februari, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på väntelistan. Notera att anmälningsavgiften måste betalas för att du ska hamna på väntelistan, annars är anmälan inte komplett. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen, och du återbetalas hela anmälningsavgiften.


Registration

To attent this competition you need to register online. We will not accept any registrations on the spot. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

Your registration is not completed until the registration fee has been paid.
The registration fee is 33,75 SEK for members of SveKub, and 45 SEK for non-members.

Everyone pays full price at first, and we will then refund 25% to members. We verify the membership when reviewing the registration (approving it or moving it to the waiting list). Becoming a member of SveKub is free, but only available for Swedish citizens. Read more on our website or register right away.

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on February 1st, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. Note that the registration fee needs to be paid in order to be put on the waiting list, otherwise your registration is not completed. The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition, and will be refunded the entire registration fee.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Daniel Wallin won with an average of 8.94 seconds in the 3x3x3 Cube event. Alexander Botz finished second (9.84) and Leo Lindqvist finished third (10.13).

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.