Records

ALL

Name Single Event Average Name Solves
Simon Westlund 43.25 Megaminx 48.06 Simon Westlund 50.8145.6047.2553.3846.12